Velikonoční vyučování (homilie) Jana Chrysostoma

Ať už se nikdo smrti nebojí, neboť Spasitelova smrt nás osvobodila. Ten, který byl smrtí vzat, ji zničil! On sestoupil do Pekla a Hádese uvrhl do zajetí! Když okusilo Jeho tělo, vzbouřilo se! Už Izaiáš to předpovídal, když zvolal: „Peklo se vzbouřilo, když se s Tebou setkalo v hlubinách.“ Vzbouřilo […]