sozo.cz

Bůh jednou pro vždy zajistil spasení

Bůh jednou pro vždy zajistil spasení

Na základě všech zjištění, která zde už více jak rok sdílím k zamyšlení, mi dovolte vyjádřit evangelium – tedy tu neskutečně dobrou zprávu o Bohu a tvém životě – jak mu v této perspektivě začínám rozumět, a jak mi konečně dává smysl.

Bůh jednou pro vždy zajistil spasení / záchranu (σώζω sózó) pro všechny lidi, bez rozdílu, a zcela vyřešil jejich věčnost (nebe). Sám opakovaně říká, že se smířil se světem, přestal lidem počítat jejich hříchy (On je ve skutečnosti nikdy nepočítal Žalm 103:10; Izaiáš 43:25; 1.Korintským 13:5). Otázkou tedy zůstává, jestli necháme, aby spasil / zachránil / naplnil (σώζω sózó) náš život už dnes, zde na zemi, nebo jestli budeme čekat na nebe, až si jednou sáhneme, třeba tak, jako kdysi Tomáš Jan 20:25-29.
___________________

Použitá místa:

Řecké sloveso σώζω (sózó) je překládáno, jako zachránit; vykoupit; ochraňovat; uzdravit; zachovat; dobře se dařit; být zcelen; zachovat ve zdraví; vysvobodit z nebezpečí nebo zničení, zranění či hrozby smrti; zachránit trpícího, postiženého nemocí; zachovat v bezpečí před hrozbou zničení. V biblickém smyslu jde o kompletní a naprosto dokonalou záchranu člověka.

Žalmy 103:10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění.

Izajáš 43:25 Já, já jsem ten, kdo mažu kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat nebudu.

1 Korintským 13:5 Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nevzbuzuje hněv, nepočítá zlo.

Jan 20:29 Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána.“ On jim však řekl: „Pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pána a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli,a a uvěřili.“

Chcete-li si udělat představu, co že jsem to celý ten rok sdílel, můžete poslechnout toto video:

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *