sozo.cz

Desátky a oběti

Desátky a oběti

Malachiáš 3:8-10 “Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a ne vyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek.”

Není výjimkou, že se z tato biblická pasáž často používá k napomínáni a zároveň povzbuzováni mnohých, aby neokrádali Boha tím, že by nepřinášeli desátky a oběti do Božího domu, myšleno do církve. Je však důležité povědět, že desátek byl dáván kněžím, kteří byli zcela vydáni ke kněžské službě Bohu. To vydání spočívalo také v tom, že neměli nárok vlastnit půdu či dobytek, jejímž obděláváním a chovem by se mohli živit. Neměli ani své území a byli plně závislí na formě zajištění, ze strany zbylých kmenů Izraele. Dnešní situace je však zcela jiná. Ti, kteří dnes žijí z desátků, nejsou na rozdíl od vás, oddělenými kněžími, ani Bohem zavázání k tomu, aby žili bez majetku, či bez vlastní práce. Naopak si myslím, že je dobré, aby nebyli odděleni z běžného života a nestali se tak „profesionálními“ služebníky, vyčleněnými z okolní reality, protože to nepřináší nic dobrého. Chcete-li tedy dávat desátek, či přinášet oběti (vše většinou praktikováno ve formě peněz), je to vaše svobodné rozhodnutí. Neočekávejte však, že se vám otevřou nebeské průduchy, nebo že byste okrádali Boha. Nebeské průduchy jsou totiž již dávno dokořán otevřeny, a i kdybyste chtěli, nebudete schopní Boha okrást, protože On už vám vážně dal úplně vše. Pokud tedy chcete dávat, dávejte ze srdce, protože chcete a protože máte z čeho, nikoliv však proto, abyste se snažili své peníze takto rozmnožovat. “Najdu si skvělou půdu, kde své peníze rozmnožím. Dám Bohu alias kazateli 1.000,00 Kč a On mi zaručí třiceti, šedesáti, stonásobek!!” Nenechte se svést k tomu, abyste takto kupčili se svým Otcem. Už nepotřebujete dělat věci, abyste něco získali. Jemu se líbí radostní dárci, ne směnárníci.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *