sozo.cz

Že by všichni znamenalo opravdu všichni?

Že by všichni znamenalo opravdu všichni?

Římanům 3:23-26 všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření v jeho krvi skrze víru (skrze víru v jeho krev), aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.

Všimněte si: Všichni zhřešili, všichni postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňování zadarmo díky vykoupení v Ježíši Kristu. Jsou ospravedlňováni někteří nebo také všichni? Jistě mnozí namítnou, ale jsou ospravedlňováni SKRZE VÍRU. V pořádku, souhlasím, mluví se tedy o jejich víře, nebo o Ježíšově víře? 

” …sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy” nikoliv “… z víry v Ježíše”

Pavel to téma zjevně neopustil a znovu se zakousl o pár řádků dále 

Římanům 5:18 A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka (Adama) přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka (Ježíše) přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.

Že by všichni znamenalo opravdu všichni? 🤔🤪🙃😉

Tak, jako nám nikdo nedal na výběr, na základě naší tzv. svobodné vůle, jestli chceme nést následky Adamova pádu, tak proč si máme myslet, že nám někdo bude dávat volbu, jestli chceme nést mnohem lepší následky Ježíšova ospravedlnění? Rodič, a o to více Bůh Otec, ví, co je pro jeho dětí dobré, i když ony si mnohdy myslí úplně něco jiného. A myslím, že Ježíšovy následky jsou mnohem mocnější, než ty Adamovy.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *