sozo.cz

Učinil jsi Ježíše Pánem svého života, abys byl spasen?

Učinil jsi Ježíše Pánem svého života, abys byl spasen?

Častá otázka zní:
Učinil jsi Ježíše Pánem svého života, abys byl spasen?

Méně častá odpověď zní:
Otec Ježíše učinil Pánem všeho a všech.

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.”

Římanům 14:9 Vždyť proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých.

Skutky apoštolské 17:24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm,a je pánem nebe i země

Skutky apoštolské 10:36 To je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista — on je Pánem všech.

Skutky apoštolské 2:36 Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem.

Zdá se, že se Bůh neptal, kdo Ježíše svým Pánem učiní, prostě rozhodl za všechny a Pánem všech jej učinil On. Že by opět žádné pozvání, nýbrž jasná proklamace? 🤔😂😅

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *