sozo.cz

Pokud skončíš v zatracení, nezavrhuj to, ale přijmi to s děkováním, protože je to dobré. Cože?

Pokud skončíš v zatracení, nezavrhuj to, ale přijmi to s děkováním, protože je to dobré. Cože?

Argument, kterým jsem se, jako někdejší zastánce pekla a ohnivého jezera, snažil obhájit obtížně pochopitelné Boží úmysly byl, že ta hrozná místa muk Bůh nestvořil pro lidi, nýbrž pro ďábla a jeho anděly, vždyť je to přeci psáno, ba co víc, Ježíš to řekl.

No, dnes říkám, že pokud to opravdu Bůh stvořil, pak proč před tím místem lidi varovat, stojí přeci také psáno:

1. Timoteovi 4:4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním.

Jinými slovy, proč varovat lidi před něčím, co Bůh stvořil, jako dobré? Proč před lidmi hanět něco, co se nemá zavrhovat? Svou evangelizační zvěst tedy můžeme doplnit třeba následovně: “lidi, pokud skončíte pekle a následně i v zatracení, nezavrhujte to, ale přijměte to s děkováním, protože je to dobré, stejně jako všechno ostatní, co Bůh stvořil.”

Co vy na to? Zní to divně? Mě ano. Ostatně stejně, jako celá tato strašidelná zvěst vydávaná za součást evangelia.

Takže, opravdu je psáno, že Bůh stvořil oheň pro ďábla a jeho anděly, nebo je to jen další křesťanský výplod, který jen papouškujeme, aniž bychom nad tím přemýšleli, protože to přeci říkají nějací “slavní” kazatelé?

Pojďme se podívat:

Matouš 25:41 Pak řekne těm nalevo: “Odejděte ode mě, vy prokletí, do ohně budoucího věku, který je připraven pro ďábla a jeho anděly”

Ups?! Vážně jej Bůh stvořil? Nic takového zde řečeno není, že? Vypadá to tedy, že jde opět jen o tvrzení, které se hodilo, aby tuto pekelnou zvěst podpořilo, až se nakonec stalo “pravdou”. Ježíš zde však prostě říkal, že oheň je připraven, je přichystán, je hotový ἑτοιμάζω (hetoimazó) Strong G2090.

Pominu v tuto chvíli skutečný význam ohně, ze kterého jsme opět udělali něco, co nikdy řečeno nebylo, stejně jako dobu, kdy se tato Ježíšova slova naplnila. Z jiných míst, o kterých zde už delší dobu píšeme, vyplývá, že nejde o jakési Bohem stvořené místo věčných muk, ale o oheň, který měl za cíl vyčistit, přepálit, přetavit, případně o oheň, jakožto symboliku něčeho, co Bůh jednou pro vždy a neobnovitelně hodlá ukončit. Nikdy tedy oheň nebyl spojen s jakýmsi stvořeným věčným mučením lidí, či jiných bytostí.

Na několika příkladech ukáži, kde všude bylo slovo “připravit” v knihách nové smlouvy použito:

Jan křtitel volal na poušti “připravte cestu Pána” Mt 3:3. Bůh připravil / přichystal místo k usednutí po Ježíšově boku Mt 20:4. Učedníci připravili místo a beránka k večeři Mt 26:19. Pavel píše o nádobách hotových (připravených) k dobrému jednání 2.Tm 2:21. Andělé se připravili / přichystali k troubení Zj 8:6.

A pro doplnění také uvedu, že pokud pisatelé či překladatelé knih nové smlouvy hovořili o něčem stvořeném, o nějaké Bohem vytvořené věci, použili řecké slovo κτίσμα (ktisma) strong G2938 a naleznete jej na těchto místech 1Tm 4:4, Jk 1:18, Zj 5:13.

Závěrem si opět dovolím povědět a povzbudit, nebojme se zkoumat, cože nám to druzí skutečně říkají, zvláště když svá slova autorizují tolik otřepanou frází “psáno jest”. Pochybnosti jsou na místě, jde totiž o naší svobodu. Můžeme si proto dovolit být, jako kdysi Berojští, kteří pečlivě zkoumali a prověřovali, copak jim to ten Pavel se Sílasem přišli povědět.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *