Přestaňme s těmito hrami

Strach patří mezi nejsilnější lidské emoce a různí manipulátoři to dobře vědí. Jsou všude kolem nás. Mezi politiky, ekonomy, žurnalisty, kazateli. Jsou ve firmách, rodinách, církvích… Strach ovládá a dobrovolní příjemci strachu se rádi podvolují. Dokonce nositele strachu blahořečí a projektují si v nich své záchrance. Základní poučka pro úspěšného manipulátora zní: „Zasévej strach a potom přines naději.“

Bohužel na tomto průhledném schématu ulpívá obrovská spousta lidí. Tento manipulativní vzorec bude manipulátorům fungovat tak dlouho, dokud si lidé neuvědomí, že na něj dobrovolně naskakují. Že je jejich chybou, že se nechávají ovládat a zneužívat. Ale nevím, jestli to budou chtít změnit, vždyť trpět a bát se je tak dramatické. Svým způsobem „sladké a výživné“. Dokonce se vlastním utrpením dá druhé vydírat a také manipulovat.

Přestaňme s těmito hrami. Nenechme se nikým zastrašovat a sami neprohlubujme strach ve společnosti. Odvraťme se od všech, kteří tak činí. Říkejme otevřeně takovým lidem, ať se jdou vycpat se svým strachem, ať se místo toho starají o sebe.

Naše životy si zaslouží mnohem lepší emoce, jakými jsou například radost a láska. Radujme se z pravdy z prozření, že těmto lidem, nositelům strachu, už nikdy nesedneme na lep. Tím je konečně porazíme !

Upraveno z internetu