7 důvodů, proč je tak děsivé zpochybňovat křesťanské vedoucí

Můj přítel Joathan Hollingsworth se svou matkou Amy napsali knihu o vlastních zkušenostech s destruktivním působením některých křesťanských společností a jejich vedoucích. Níže přikládám svou recenzi k této knize (Runaway Radical: A Young Man’s Reckless Journey to Save the World):

Příběh tohoto mladého muže mě naprosto uchvátil. Viděl jsem v něm mnoho z toho svého. Jonathan spolu se svou matkou Amy popisuje neskutečný stres, kterému vystavujeme naše děti, když chceme, aby byly úžasným superhrdiny, přestože mnohem lepší by bylo, aby prostě byly lidmi. V Jonathanově případě šlo o nátlak, aby byl za každou cenu radikálním následovníkem Krista a sebeobětujícím se služebníkem církve. Jak tvrdí sám Jonathan, když je duchovní růst posuzován pouze tím, jak vážně to člověk bere, tak je pro tebe automaticky jediným povoleným způsobem jít do toho po hlavě a naplno. Zpochybňování vlastního systému víry je již samo o sobě selháním a druzí tě tedy logicky přesvědčují, že řešením je ještě opravdověji a urputněji se ponořit do tvé současné víry – být horlivější, než kdykoliv před tím a pak to bude fungovat. Tato kniha popisuje dojemný a silný vhled na různé tlaky, jimž jsou mladí lidé vystavováni, když mají obětovat vlastní životy pro ideály, které nejsou vždy ideální.

Přestože je mladý, přímo se staví proti těmto vedoucím a vysvětluje zhoubnost jejich chování na základě svých vlastních zkušeností. Neustále na něho myslím, jelikož sám vím, jak dlouhodobý může takový boj být. Znám to, sám jsem to dělal a proto sám vím, jaké to je. Už jen pouhé sdělování vlastních zkušeností a poznatků o špatných vedoucích je riskantní a nebezpečnou činností. Zde uvádím proč: (všechny začínají sssssss, protože tak dělá had)

  1. SMEAR – budeš očerněn: Když kritizuješ něco, co udělali nebo řekli, zkritizují oni tebe. Udělají z tebe příšerného člověka, pošetilce, oportunistu, lháře, sprosťáka nebo cokoliv jiného, jen abys vypadal jako hlupák bez rozeznání, nekompetentní se do takovéto mise vůbec pouštět.
  2. SPENT – zaplatíš: Udělají něco, čím tě přimějí utrácet anebo ztrácet peníze. Soudní spory, zadržování peněz, placená pomoc, terapie, atd. Znají moc peněz v životě člověka a vysají tě. Ví totiž, že když ti dojdou peníze, utichne i tvůj hlas.
  3. SPIN – překroutí to: Celou záležitost otočí proti tobě, takže ty budeš vypadat jako ten špatný a oni jako oběť. Obklopí se sympatizanty, kteří je budou litovat, jako křesťanské vedoucí pronásledované pro pravověrnost a službu Bohu.
  4. SHAME – zostudí tě: Budou tvrdit, že to jsi ty, kdo ubližuje Nevěstě Kristově, a kdo je zdrojem nákazy v Těle. Budou tvrdit, že tvým opravdovým cílem je škodit církvi a ohrozit životy druhých. Budou se tě snažit dostat do stavu, kdy začneš sám o sobě pochybovat. Ví, že každá tvá pochybnost o sobě samém je další trhlinou v tvém brnění.
  5. STICKY – nesetřeseš je. Špatní vedoucí jsou jako hnusný virus. Bude tě stát hodně úsilí, práce a času, aby se změnili nebo přestali. Nezbavíš se jich. Brání se standardnímu zacházení. Jsou neústupní. Budeš potřebovat obrovskou dávku vytrvalosti, abys viděl sebemenší změnu. Velmi mi pomohl tento citát od Martina Luther Kinga: ”Oblouk morálního vesmíru je dlouhý, ale ohýbá se směrem ke spravedlnosti. Doufejme!”
  6. SUPPORT – budou mít podporu: Kdo má moc mívá i neomezenou podporu ve vztazích i financích, a tak může bez problému vést dlouhodobou a intenzivní kampaň proti všem tvým snahám poukázat na jejich špatné jednání. Mají spoustu kontaktů na jiné vlivné lidi. I když ty nějakou podporu získáš, ve srovnání s tím, co mají oni, je zanedbatelná. Nejde tedy jen o to mít dostatek odvahy, ale být vytrvalý a nepolevit v tomto dobrém boji.
  7. SILENCE – budeš umlčován: Budou se tě snažit za každou cenu umlčet. Použijí všechny způsoby zmíněné výše, abys už navždy ztichnul. Chtějí dál pokračovat v tom, co dělají, nepozorovaně, neomezeně, nedotknutelně. Jestliže se tvůj hlas jakýmkoliv způsobem střetává s jejich osobou a kompromituje je, udělají cokoliv proto, aby ho umlčeli.

Vím, že by toho bylo možné napsat vice, ale těchto sedm bodů mi v tuto chvíli přišlo nejpříhodnějších. Možná si sami dokážete seznam doplnit.

David Hayward