Oběť

…. má pořád jen smůlu, starosti, život ji těžce zkouší, nic se nedaří. Nikdo nepomůže, nepochopí…. Lidé jsou zlí, bezohlední, svět je krutý…. Vítejte ve světě oběti.

Na první pohled vzbuzuje lítost a jako magnet přitahuje lidi s vysokou mírou empatie, kteří ještě neumí dostatečně nastavit své hranice a potřebu vyhovět (být hodný kluk a hodná holka) staví nad své možnosti a limity. Také „spasitele“, kteří si zachraňováním potvrzují a demonstrují svou moc, která však není skutečná.

Oběť nelze zachránit ani nasytit. Oběť může ze své role jen vědomě vystoupit, bude-li chtít. Znamenalo by to převzít odpovědnost za svůj život. Ale to se ve většině případů neděje, protože role oběti přináší mnohé benefity.

Tím nejdůležitějším je – pozornost.

Člověk v oběti vyžaduje vaši pozornost téměř neustále. Svým chováním vám dává najevo, že máte povinnost jej zachraňovat a podporovat, protože je vnitřně přesvědčený, že na to má nárok, kterého se bude domáhat, často doslova za jakoukoliv cenu. Transparentní a férové jednání nečekejte, oběť s vámi manipuluje. Nekompromisně jde za tím, aby dostala, co chce a co nejvíce vás zapletla do svého dramatického příběhu. Spektrum nástrojů je široké – od srdceryvných scén po výhružky.

Nekonečný příběh, nekonečný proud vaší energie, která jen nenávratně mizí a nic se nemění.

Oběť je jedna z nerafinovanějších forem agrese.

Gabriela Levá
mediátorka, vztahová terapeutka,
autorka seberozvojové metody VisionWay

https://www.facebook.com/toxictilidekolemnas