Oběť

…. má pořád jen smůlu, starosti, život ji těžce zkouší, nic se nedaří. Nikdo nepomůže, nepochopí…. Lidé jsou zlí, bezohlední, svět je krutý…. Vítejte ve světě oběti. Na první pohled vzbuzuje lítost a jako magnet přitahuje lidi s vysokou mírou empatie, kteří ještě neumí dostatečně nastavit své hranice a potřebu […]