O neposlušnosti autoritám

Neposlušnost je vyjádřením lásky, když poslušnost znamená, že se máš bez odporu poddat útlaku.

Neúcta je statečností, když úcta znamená, že se máš nechat podmanit.

Opozice je právem, když souhlas znamená, že máš zradit své bližní a v první řadě sám sebe.

Nejednota je nezbytností, když jednota znamená, že máš snášet totalitní neomezenu moc a podporovat ji.

Vzdor je svatostí, když pokora znamená, že máš nechat zneužívat sebe a mlčet, když jsou zneužíváni druzí.