Je tvůj Bůh menší než tvá Bible?

Pravděpodobně budou mít někteří s touto karikaturou problém, protože jsou stále přesvědčení, že o Bohu víme jen díky Bibli. Toto znázornění jim tedy nebude dávat smysl a dokonce je možná i urazí.

Bible se však dá přirovnat k prstu, který se pokouší na něco ukázat. Je to soubor hluboce rozmanitých vyjádření různých autorů, žijících v různých dobách. Je to popis jejich poznávání Boha, mnohdy označovaných jako pouhý stín, pokoušející se vystihnout a popsat obtížně popsatelnou skutečnost.

Až příliš mnoho lidí je posedlých prstem namísto toho, na co se pokouší ukázat.

Je tvůj Bůh menší než tvá Bible?

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail