Syndrom náboženského traumatu – 4. díl

V tomto díle podrobněji rozeberu druhou složku syndromu náboženského traumatu (RTS) – zranění spojená s odchodem.

Těch je opět celá řada. To, nakolik je člověk touto složkou zasažen, je ovlivněno několika faktory: jakou část života člověk v daném náboženství strávil, blízkostí vztahů s ostatními členy, oddaností danému náboženství, izolací od okolního světa a pochopitelně mírou kontroly uplatňované v daném náboženství. Neméně důležitou roli hraje také to, jestli je člověk vyloučen, nebo odejde z vlastní vůle a jestli tak učiní ráz na ráz, a nebo je jeho odchod postupný.

Pochopitelně, jednou z nejbolestivějších součástí je ztráta rodiny a přátel. Nejde jen o to, že vás opustí, mnohem bolestivější je, že vás začnou považovat za zrádce. Neoddělitelně s tím člověk ztrácí svůj někdejší zdroj integrity a identity. Přichází tedy hluboký pocit viny a prázdnoty.

Neméně důležitým aspektem odchodu je bytová a finanční nouze, ve které se většina odcházejících ocitá. Nejde jen o to, že si člověk není jistý, jestli bude mít kde bydlet, ale zároveň prožívá, že místo, které považoval za domov už není jeho domovem – už tam není vítán. Zkrátka, člověk přichází o své zázemí.

Všechen ten stres a vyčerpání se samozřejmě podepíšou na zdraví. Jedná se o nejrůznější zdravotní potíže, ale nejčastější je deprese, často provázená sebepoškozováním a sebevražednými myšlenkami. Není, se čemu divit, když jednak člověk ví, že jeho život už nikdy nebude jako dřív, a zároveň mu bylo v minulosti roky vštěpováno, že za to, kým je, si zaslouží utrpení a smrt.

Dalo by se to vlastně shrnout tím, že je člověk označen za odpadlíka a často se tak i zpočátku cítí. Omlouvám se za vulgární výrazy, ale je třeba nazvat věci pravými jmény. Lidé si kolikrát myslí, že na slovu odpadlík není nic špatného, ale ve skutečnosti spadá do stejné kategorie jako např. kurva, negr, buzerant atd. zkrátka je to slovo vyjadřující nenávist a opovržení. Těch se dostává, místo podpory, člověku v době, kdy je velmi zranitelný a to je podstatou druhé složky RTS.

Zdroj: https://novyzivot.design.blog