Jedna realita, ale mnoho jejích výkladů

Když lidé vidí mé karikatury říkají mi, že bych si měl pořádně přečíst Bibli, a pak mi citují jednotlivé verše, kterými se snaží dokázat, že se mýlím. Ale já jsem Bibli studoval od dětství, chodil jsem na biblickou školu a získal bakalářský titul z biblických znalostí, pak jsem šel do semináře a získal magisterský titul z biblických znalostí, pak dokonce i diplom z Teologie. Léta jsem se učil původní biblické jazyky, kázal jsem z Bible a více než 30 let jsem četl různé komentáře a teologické výklady.

To, co působilo mé trápení, bylo neustálé rozdělování na ty, kdo jsou IN (uvnitř) a na ty, kdo jsou OUT (mimo). Proč by milosrdný Bůh odsuzoval lidi jen proto, že jsou tím, čím jsou: Jiné rasy, jiného vyznání, ateisté a dokonce LGBTQ? Byl jsem přesvědčený, že mám na výběr, buď přijmout všechny a odmítnout Bibli, nebo přijmout Bibli a odmítnout všechny. Bible mi nepomohla. Teologové mi nepomohli. Názory mi nepomohly. Existují kvalifikovaně vybrané verše, výklady a hlasy ze všech stran. A tak jsem se probíral Písmem, až jsem byl připraven to v naprosté frustraci vzdát.

Pak jsem ale v roce 2009 konečně prozřel! Jeden den byla moje mysl zmatená a druhý den už byla v pokoji! A je tomu tak dodnes! Uvědomil jsem si, že jsme jedno. Existuje jedna realita, ale mnoho jejích výkladů a vysvětlení. Jedna realita, ale mnoho myšlenek a mnoho slov! Naše různá slova vyjadřují naše různé myšlenky o této jediné skutečnosti. Všechna písma a teologické názory jsou jen lidské myšlenky a slova, která tuto jedinou skutečnost pojímají a vyjadřují.

Pokud věříme svým myšlenkám, které podporují naše intelektuální rozdělení a lpíme na svých slovech, která tyto myšlenky prosazují, projeví se jako rozdělení. Jakmile se osvobodíme od této podmíněnosti, můžeme svobodně milovat mimo názory a argumenty, dokonce i ty svaté.

Nečekejme, až nám bibličtí a teologičtí odborníci řeknou, kdy se konečně shodnou na konečném verdiktu ohledně ras, vyznání, ateismu, LGBTQ+. Protože oni to nikdy neudělají! Nechme lásku určovat, jak se k sobě vzájemně budeme chovat.