Nezbývá než to vše vyzvracet

,,Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo a bezchybné pravidlo víry.“

Samotná bible o sobě takto nemluví a žádný takový výrok neobsahuje ani nepotvrzuje. Na čem se tedy zakládá tato víra? Na subjektivním tvrzení jejích zastánců.

Nejlepší je, nenechat se přesvědčit, že potřebujete systém těch, kteří jsou sami přesvědčeni, že jsou na něm závislí. Mohou tě dostat jen tak, že uvěříš v jejich fatalistické pohádky. A pokud se tak stane, nezbývá než to vše vyzvracet. Není to sice snadné, ale naštěstí to není nemožné.

Upraveno z komentáře čtenáře tohoto blogu