Nyní tedy zůstávají tyto tři věci…

Není zvláštní, že právě ti, kteří se prohlašují za strážce Bible jsou těmi, kteří její obsah naprosto ignorují? Právě oni si jednotlivá místa bible skládají, jak se jim to jen hodí a nejvíce ji tedy i porušují. Faktem je, že každý z nich čte text svou vlastní optikou, skrze své předsudky, své obavy a fantazii, mnohdy podpořenou optikou toho kterého „kazatele“, kterému celým srdcem naslouchají. S tím se nedá dělat nic víc, než že tyto lidi prostě přestaneme poslouchat.