O toxických souborech myšlení

Je mnoho toxických věcí, kterými jsem byl, před mým procesem dekonstrukce, doslova svázán.

Šlo o naučený způsob přemýšlení a vnímání souvislostí. Uvádím pouze některé oblasti. Jednalo se o níže uvedené soubory víceméně dogmatických předpokladů. Třeba pomůže nebo povzbudí.

Jde o soubor myšlení, které činí lásku povinnou a často zdůrazňuje významnost strachu z Boha.

Jde o soubor myšlení, že lidské bytosti jsou ve svém základu špatné, zavržené a odporné Bohu.

Jde o soubor myšlení, že člověk se může vzdát osobní zodpovědnosti za své volby a činy, protože zachránce převzal tuto odpovědnost za něj v rámci dokonalého plánu.

Jde o soubor myšlení, že potřebujete získat přízeň u Boha tím, že budete vykonávat nějaké úkony církevní gymnastiky.

Jde o soubor myšlení, že jsme v tzv. „poslední době“, kdy jsme zcela hříčky osudu v rukou rozhněvaného Boha (však plného lásky), který se třese, už aby nevěřící zahubil.

Jde o soubor myšlení, že existuje několik vybraných vůdců v té či oné náboženské komunitě, kteří mají zvláštní vztah s Bohem, který jiní nemají, a je nutno se podřídit jejich autoritě.

Jde o soubor myšlení, který rozvíjí psychopatický pohled na Boha a tvrdí, že trestání lidí věčným vědomým mučením v pekle je důkazem Boží lásky, spravedlnosti a svatosti.

Jde o soubor myšlení, že sebezapírání je vizitkou pravé věroučné oddanosti.

Možná, že přišel váš čas, pokládat si otázky.