Danielovo proroctví bylo splněno

„Lukáš, aby zdůraznil, že ohavnost zpustošení, o které mluvil Daniel, byla odkazem na dobu obléhání Jeruzaléma (v roce 70), zaznamenává slova našeho Pána :“ „Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přiblížilo jeho zpustošení“‚… Lukáš jasně svědčí o tom, že Danielovo proroctví bylo splněno v době, kdy byl Jeruzalém svržen.“ […]