Stručně, jasně, výstižně

Chtěl bych ujistit, že následující článek není pokusem o nějaký humor. Je to zcela vážně míněné upozornění na to, co my křesťané často vlastně myslíme tím, když druhým něco říkáme. Upozornění k autorským právům Když křesťané říkají… Nemusíš udělat nic, abys byl spasen – ve skutečností tím myslí – Tady […]