sozo.cz

Jonathan Welton

Někteří říkají, že strach z budoucnosti motivuje evangelizaci

Někteří říkají, že strach z budoucnosti motivuje evangelizaci. Ve skutečnosti to ale většinu lidí odradí, a i když jsou někteří lidé strachem z budoucnosti zachráněni, nejedná se o evangelium království. Mnoho lidí, kteří byli k víře přivedeni skrze strach z pekla, soudu nebo vytržení, byli jen přivedeni k mnohaleté duchovní cestě strachu, do kterého se narodili. Ježíš ale nikdy neříkal,…

Bez Zákona není hněv

V Římanům ve 4. kapitole se mluví o tom, že Zákon působí hněv. Když budete číst Bibli od začátku, tak na slovo hněv ve spojení s Bohem nenarazíte, dokud se nedostanete do Exodu 22. kapitoly. Takže mezi Genesis 1. kapitolou a Exodus 22. kapitolou na Boží hněv nikde nenarazíte. Sice se tam staly některé velké události, které vypadají hrozně, je…

Božím záměrem nikdy nebyla Stará smlouva

Ježíš ustanovil Novou smlouvu, smlouvu odpuštění. Při poslední večeři Ježíš zvedl kalich s vínem a řekl; “Toto je krev mé Nové smlouvy prolité za odpuštění hříchů mnohých.” Ježíš mluví o Nové smlouvě, mluví o krvi a mluví o odpuštění hříchů. A tohle mění všechno, protože do té doby to nebylo nikdy o odpuštění, ale bylo to o tom být požehnán, nebo být…

Vítejte v Nové smlouvě!

Farizeové přišli k Ježíši a zkoušeli ho: “Jaké je největší přikázání?” A Ježíš jim odpověděl, že největší přikázání, ve kterém spočívají všechna ostatní přikázání, je: “Miluj svého Boha z celého srdce, celou duší, celou silou a celou myslí, a miluj bližního svého, jako sebe sama. V tom spočívá celý Zákon.” – Takže Ježíš zde shrnuje Zákon. Neříká nám, že…