Tvá pozice…

Tvá pozice / postavení mění tvou perspektivu / náhled. Joshua Ortman