Bude pro vás snadnější porozumět Písmu

Bude pro vás snadnější porozumět Písmu, pokud poznáte nejen to, co je řečeno nebo napsáno, ale také, kdo komu psal, jaká slova použil, v jaké době a kde psal, s jakým úmyslem a za jakých okolností psal a s ohledem na to, co tomu předcházelo a také co následovalo. Miles […]