Dovolme si přemýšlet o tom, že…

 • Bůh není systém víry.
 • Bible není božský diktát.
 • Zpochybňování autority není bezbožné.
 • Naše lidskost není nepřítel.
 • Pochybnosti nejsou nedostatkem víry.
 • Rozvod není neodpustitelný hřích.
 • Hříšník není naše identita
 • Sexualita není špinavá.
 • Nemoc a utrpení nejsou známkami selhání.
 • Teologie není jediný obor, který se zabývá konečnou realitou.
 • Vidět božské ve všech věcech není satanské.
 • Seberealizace není pýcha.
 • Víra není náhrada za kritické myšlení.
 • Srdce není zkažené.
 • Být člověkem není špatné.
 • Štěstí není tzv. tělesnost