Zneužívání nikdy nekončícím pronásledováním Boha

Udržování představy, že jsme odděleni a odcizeni od Boha, je stálou formou zneužívání. Tato podpora strachu udržuje v pohybu nikdy nekončící závod, snažící se překonat toto odcizení buď skrze mystiku, vyznávání, pokání nebo jiné náboženské metody či nařízení.

Co kdybychom si uvědomili, že separace a odcizení jsou již překonány, a ve skutečnosti žádné odloučení nebo oddělení neexistuje?

Iluze separace / oddělení má počátek v církevních teologických výkladech, či myšlenkách, které formují způsoby věření doprovázené podivnou přesvědčivou terminologií, snažící se o udržení kontroly nad vírou jednotlivců.

Pravda je však taková, že pouze naše víra v tyto názory drží tuto iluzi při životě. Je třeba je tedy odmítnout, stejně jako kontrolu s ní spojenou.