Teologie oddělení

Základním problémem řecko-římské interpretace Bible, který rozpoznávám, je „teologie oddělení“. Staví se do pozice hebrejského příběhu, ale zcela ignoruje jeho konec, totiž zprávu, která tu byla neviděna vždy, že „Bůh je všechno ve všem, a že jím chodíme, hýbeme se a jsme.“ Učí, že „Bůh“ a lidstvo jsou oddělené. Ani informace o tvorbě k Božímu obrazu ji nepřekoná.

Teologie oddělení v podstatě říká:

  • Jste odděleni a vzdáleni od Boha.
  • Jste jednotlivá osoba stvořená Bohem a oddělená od všeho ostatního, co Bůh stvořil.
  • Nezasloužíte si Boha kvůli hříchu.
  • Vaše odloučení od Boha by mohlo vést k věčnému vědomému utrpení, pokud nebudete správně věřit.
  • Moudrost, síla a láska k tomu, abyste byli úplní, musí být dolována a stahována z odděleného Boha.
  • Prožívání „Božích výhod“ závisí na správném přivlastnění si „vztahu s Bohem“.
  • Boží láska je podmíněná a závisí na vaší poslušnosti a oddanosti.

Zvažme tohle. Naše nejvyšší představy o tom, co znamená slovo „Bůh“… není něco, od čeho jsme odděleni. Teologie oddělení je přinejlepším metaforou a přinejhorším toxickou iluzí. Zvažme možnost, že „Bůh“ je základem veškerého bytí a představuje základní podstatu všech dočasných forem či projevů, včetně nás.

Na nejhlubší úrovni jsme jedno s Bohem. Hledáme-li Boha, najdeme sebe. Pokud začnete s Bohem, může být jenom Bůh.