Láska je nejvyšším vyjádřením toho, co znamená být člověkem

Církev mě neustále varovala, abych příliš nemiloval svět. Později v životě jsem zjistil, že mým problémem je, že nemám svět dostatečně rád. Prošel jsem mnoha těžkostmi, zármutkem, ztrátou a utrpením a stal jsem se díky tomu silnější a soucitnější. Má duševní houževnatost se vyvinula, měkkost mého srdce vzrostla a má lidskost se prohloubila. Milovat je největší síla a svoboda, kterou máme. Každá myšlenka, slovo a činy motivované láskou mění svět. Láska je nejvyšším vyjádřením toho, co znamená být člověkem.