O neomylnosti

Utíkej od neomylných lidí. Neomylní lidé jsou ti nejnebezpečnější. Ten, kdo o sobě nepochybuje, když se dostane k moci, napáchá mnoho zlého a nic ho nezastaví. Z jeho perspektivy se totiž všichni mýlí, tak proč by na ně měl brát ohled? Jakou váhu má jejich názor? To, že ostatním říká, že mohou být nebo dokonce mají být jako on, je jen “úlitba lidu”, aby nepůsobil jako autokrat, který si moc uzurpuje, nýbrž jako ten, kdo si ji poctivě zasloužil. Ve skutečnosti tento neomylný člověk má ale jasno, že “někdo jako ty” nikdy nemůže být “někdo jako on.” A podle toho se k tobě také bude chovat …

Zdroj: https://novyzivot.design.blog/