Hříchy dělají kšeft každému náboženství

„Hříchy dělají kšeft každému náboženství“

Hřích stále zůstává jednou z nejvýnosnějších komodit. Mnohé pomáhá udržovat v područí strachu, pocitu nehodnosti a dluhu, jehož splácení přináší nemalý zisk náboženským spolkům a jejich pokladnám. Navíc toto ustavičné vyzdvihování hříchu udržuje mnoho nenasytných v takových pozicích moci, která jim prostě nepatří. Paradoxem je, že s hříchem bylo již před dvěma tisíci lety patřičně naloženo.

Jan 1:29 … hle, Boží Beránek, který odstraňuje hřích světa.

2.Korintským 5:19 … Bůh byl v Kristu, smiřuje svět sám se sebou, přestal počítat jejich provinění, a slovo toho smíření uložil v nás. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh skrze nás vyřizuje poselství „buďte smířeni“. On za nás učinil hříchem toho, který hříchu nepoznal, abychom se v něm stali Boží spravedlností.

Židům 10:18 Kde je odpuštění hříchů, tam už není oběti za hřích.

1.Janův 2:2 Ježíš je zadostučiněním / smířením za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.