sozo.cz

Bože, prosím, neposílej mě do pekla!

Bože, prosím, neposílej mě do pekla!

“Bože, prosím, neposílej mě do pekla! Udělám cokoli, cokoli, ale prosím nepal mě věčným ohněm.”

Učení pekla je to nejodpornější učení, jaké kdy bylo spácháno na lidstvu. Způsobilo lidem více škody, než jakýkoli jiný vynález. Peklo je nejlepším antikristovským výstřelem, který zcela překrucuje slavný obraz Ježíše Krista, Spasitele celého světa, stejně jako obraz milujícího Otce. Dobré začalo nazývat zlým a zlo prohlásilo za dobré, když říká, že Bůh, ačkoliv je Láska, většinu svého stvoření nakonec odvrhne a bude je nekonečně dlouho mučit v plamenech. Je to doktrína zla, nepřinášející pokoj lidem, který kdysi ohlásili andělé, nýbrž je po celý život terorizuje, ovládá a rozděluje.

Tisíce lidí trpí hlubokými depresemi, kvůli strachu z pekelného ohně, když jím byli opakovaně zastrašováni a zároveň jim bylo vtloukáno do hlavy, jak jsou nehodní, a že si plameny pekla zaslouží. Tisíce lidí, kvůli takovým kázáním o pekelném ohni, spáchalo sebevraždu. Miliony lidí nechtějí mít nic společného s Ježíšem, a raději kvůli tomuto ohnivému poselství a kázáním o rozporuplném Bohu, volí ateismus nebo jiná náboženství. Rodiče jsou ochotní zabít své vlastní děti ze strachu, že by šly do pekla, kdyby dospěly a nerozhodly se pro tohoto boha. Jsou terorizováni těmito kazateli zkázy, honosně nazývanými “velikány víry.”

Většina terorismu na světě přichází skrze křesťany, kteří byli učeni o falešném pojetí Boha. Stali se přesně takovými, jako je bůh, kterého se naučili uctívat – naprosto nemilosrdní! Sami jsou terorizováni, a tak terorizují druhé, přestože si myslí, že jsou “evangelizující”.

Je smutné, že se tyto dávné lži podařilo do společnosti zasít tak, že se z nich stala pravda. Bůh je pak kvůli nim vnímán, jako vzdálená, nebezpečná, mstivá a nevypočitatelná bytost.

Nastal tedy čas odvrhnout všechny tyto zlé doktríny vymyšlené lidmi, kteří jim sami ani nevěřili. Kteří je vytvořili jen proto, aby snáze mohli ovládat masy. A ačkoli jsme těmito oklamanými zastánci zla nazýváni falešnými učiteli, proroky či přímo antikristy, nebojíme se postavit po boku utlačovaných, abychom jim pomohli poznat plnost smíření, kterého již bylo dosaženo a pomohli jim osvobodit se z těchto pout strachu a konečně začít žít a rozvíjet život, který dostali.

Upraveno z internetu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *