sozo.cz

Překlad Bible – na slovech záleží

Překlad Bible – na slovech záleží

Slyšeli jste o filmu „Diktátor“ , ve kterém se prý úplně odlišná slova jako je otevřeno a zavřeno nebo pozitivní a negativní řeknou jedním slovem, jménem diktátora, Aladin? Takže, když se jeden člověk dozví, že je HIV Aladin, neví jestli se má smát nebo brečet.

V každém jazyce jsou samozřejmě slova, která mají více trochu odlišných významů, ale neznám jazyk, ve kterém by jedno slovo znamenalo úplně jiné věci. S výjimkou jediného, bibličtiny.

Vezměte si následující větu:

Až skončí tahle doba, půjdeme až na konec světa a tam někde je věčnost.

A teď ta slova libovolně prohodíme:

Až skončí tahle věčnost, půjdeme až na konec doby a tam někde je svět.

Je to nesmysl. Mohlo by vůbec existovat slovo, které znamená zárověň časově omezený úsek, tedy nějakou dobu, věčnost a ještě k tomu svět? Bibličtí překladatelé mají za to, že ano. Je to slovo „aion“. Akorát že si volí, kterým z těchto výrazů ho přeloží, trochu logičtěji, než ve zmíněném překladu. Ale přesto… vezmětě si tyto věty:

Kdy bude konec světa? A tak tomu bude i na konci světa…

Od té doby, co je svět světem se ještě nestalo…

Budou někde na věky.

Svět, věk, věčnost. Všechno to je jedno slovo.

Kdy bude konec této doby? A tak tomu bude i na konci této doby…

Od té doby, co je svět světem se ještě nestalo…

Budou někde do určité doby.

Je to trochu rozdíl, ne? Možná, že pokud bychom správně chápali, co chtěl Ježíš říct, tak by se až tak moc nedělo. Ale co když mají pravdu preteristé, že se Ježíš na určitých místech vyjadřuje jen k tomu, co se stane do doby, kdy bude zbořen chrám, zatímco futuristé mají za to, že jde o konec světa, tak to tam zkrátka napíší? Ihned se změní to, jak vnímáme celé pasáže.

A co takový šeol? Místo mrtvých, ať už si ho představujeme jakkoliv. Ale když je nám někdo sympatický, bude se chystat do hrobu nebo do jámy. Pokud máme za to, že je někdo bezbožný, šoupneme ho hezky do pekla. Přesně tohle dělají některé překlady ve Starém zákoně. Hrob, jáma a peklo to jsou tři způsoby, jak podle nálady přeložit jedno a to samé slovo.

A v Novém zákoně? Tam jsou pro změnu slovem peklo přeložena dvě slova. Hádes a údolí Hinóm. Ještě jste neslyšeli o údolí Hinóm? Místo u Jeruzaléma, kde se pálily odpadky, údolí plné červů a neustále hořícího ohně, kde se také popravovali zločinci a kam se házela těla mrtvých při pádu Jeruzaléma? V lepším případě ho znáte pod slovem Gehenna, v horším případě je ve vaší Bibli pouze peklo. Jenomže… některá místa, kde Ježíš mluví o tom, že někdo skončí v údolí Hinóm jsou proroctví o zkáze té generace při pádu Jeruzaléma. Někteří učenci navíc mají za to, že říct, že by měl někdo skončit v údolí Hinóm je podobný výraz, jako že by si někdo zasloužil oprátku. Jenomže tenhle smysl úplně potřeme, pokud někam napíšeme prostě peklo.

Nepekelná Bible je projekt, který se snaží překládat konzistentně a možná netradičně několik výrazů:

  • aion překládám jako věk, ale kde se to hodí i jako dobu. Slovo věk je asi trošku přesnější ve své podstatě, ale připadá mi dost knižní, tak se snažím psát i doba. Aion nepřekládám ani jako svět, ani jako věčnost.
  • aionion, aionios – literární anglické Bible uvádějí věk-trvající, ale jelikož v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry opravili řecky mluvící církevní otcové latinský výraz věčný život na život budoucího věku, považuji za oprávněné a v češtině lépe znějící držet se tohoto více vysvětlujícího opisu
  • gehenna a hádes – v této Bibli nikde nenajdete slovo peklo. Hádes ponechávám jako hádes a slovo Gehenna překládám výrazem „údolí Hinóm“, což je jeho doslovný význam. Mám za to, že jde o opravdu geografické údolí u Jeruzaléma a jelikož jsou lidé, kteří to nevědí, připadá mi tento vysvětlující výraz lepší.
  • kolasin – překládám jako nápravný trest, souvisí s prořezáváním stromů, není to ani trýznění ani mučení, ale má v sobě nápravný charakter. V angličtině je někde překládáno jako correction jinde jako punishment.
  • basanos – testovací kámen používaný v metalurgii, přeneseně má znamenat testovací kámen pravdy, testovat, vyslýchat. Bývá překládáno jako mučit a zároveň je použito na místech, kde jde o bolest, spojenou s těžkou námahou. Zde nepoužívám slovo mučit, protože s mučením se mohli vyslýchat jen otroci, ne svobodní lidé. Překládám jako namáhat se a vyslýchat. Zároveň k tomuto slovu hledám dál, může ještě dojít k upřesňujícím změnám.
  • oikumené – bývá překládáno jako svět, ale mám za to, že je to nepřesné. Čtenáři tak uniká, že je myšlen tehdejší obydlený svět v oblasti Středomoří. Možná ještě najdu lepší výraz, ale zatím překládám „obydlený (římský) svět“.

Tak tohle je pár slovíček, kvůli kterým celá Nepekelná Bible vzniká. Někomu by to mohlo připadat jako šťourání, ale mám za to, že je to podstatné šťourání, protože různé překlady mohou podstatně změnit naši představu, o co jde.

Vezměte si větu:

Vyslýchali ho a nakonec mu určili nápravný trest v údolí Hinóm, ať se tam celou dobu namáhá.

Je poskládaná z výše popsaných neškodných slovíček a v té podivné řeči zvané bibličtina, by mohla znít i takto:

Mučili ho a nakonec mu určili trýznění v pekle, ať je na celé věky mučený.

Pokud použijeme doslovné výrazy údolí Hinóm nebo konec doby, tak i když se postupně mění naše názory na to, co je to za dobu nebo zjistíme, že je údolí Hinóm spojeno s nějakým dalším výrazem, který trochu mění to, jak dané pasáže chápeme, nic se neděje. V některých Biblích naleznete výrazy konec světa a peklo, protože se překladatelé domnívají, že to tím chtěl autor říci, ale tím změnili význam celých pasáží pro sebe i ostatní čtenáře.

A právě proto, že mám za to, že na těchto slovíčkách záleží, mohu věřit tomu, že Bůh nikoho nemučí na věky.

K některým výrazům najdete na webu podrobnější články.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *