Co se opravdu píše v tom nej nej textu o tzv. „Vytržení“

1Te 4:17-18 „Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už na vždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.“

Tento text se vykládá jako popis vytržení. No, když si ho přečte člověk 21. století, bez jakýchkoliv znalostí hebrejského, tedy biblického myšlení a kontextu, řekne si: „tady opravdu někdo někam poletí“😁, že? Uchváceni, setkání ve vzduchu, oblaka, vzdušné proudy…..jejda, jejda.

Ovšem jestliže jen trochu poodkryjeme fakta hebrejskeho apokalyptického jazyka, je prostě zřejmé, že před myšlenkou odletu někam do vesmíru musíme jednoznačně a nekompromisně kapitulovat.

Co tedy vlastně Pavel, v tomto pro zastánce vytržení, tak naprosto klíčovém textu, sděluje?

Víte, že klíčové pro Pavla bylo, aby nikdo nezmeškal společné shromáždění ke Kristu. Tím nemyslel, že by se všichni věřící měli seběhnout někam na nějakou louku nebo místo, ale aby byli připraveni na den kdy se Pan ukáže na oblacích k odsouzení a ukončení Staré smlouvy. V té chvíli se oni živí, ve svém přirozeném prostředí (vzduchu) spolu se vzkříšenými, shodnou na tomto odsouzení v oblaku soudu spolu s Kristem.

V té chvíli budou žijící rázem proměnění (násilně uchváceni), to jest vysvobození z údělu jít po smrti do pro (srozumitelnost) řekněme pekla.

Od té chvíle už nebude existovat oddělení smrti, protože byla pohlcena životem a tak už jsou navždy s Panem, což do té doby říci nemohli, protože nebyla ještě spása plně dokončena.

Vidíme tedy, že nelze k biblickým textům přistupovat bez pochopení veškerého kontextu, jelikož pak vznikají veselé historky z natáčení, které sice všichni žerou, ale nikdy nikdo neví jestli se opravdu staly😀😀.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail