Červené jalovice

Mezi křesťany se v těchto dnech hodně mluví o červených jalovicích, které převáží do Izraele. Udivuje mě, jak rychle by se křesťané chtěli vrátit k obětování zvířat a starozákonním rituálům. Celá kniha Židům byla napsána, jako varování prvním věřícím, aby se k těmto věcem nevraceli. Židům 6 a 10 obsahují přísná varování, aby se nevraceli!! V 6. kapitole listu Židům se jim říká, že pokud úmyslně zhřeší (Slovo hřešit zde znamená minout se cílem). Úmyslným hříchem tedy bylo vracet se ke krvi býků a kozlů, kterou chtěli hřích odstranit. Pisatel jim říká, že pokud tak činí, pošlapávají krev smlouvy a činí tak navzdory Ježíšově krvi, jako by to byla nesvatá věc. Pokud se vrátí a budou obětovat, činí tak navzdory duchu milosti. Varuje, že si hromadí hněv ke dni soudu, který přišel v roce 70 n. l. Bůh dovolil Římanům zničit chrám, aby se nevrátili k judaismu. Krev býků a kozlů nikdy nemohla smazat hřích. Proto přišel Ježíš, aby nám nabídl lepší smlouvu s lepším chrámem, lepšími zaslíbeními, lepším kněžstvím, lepší krví, lepší vírou, lepším městem atd. Moje rada zní: Nevracejte se zpátky. Ježíš stačí.

Zobrazit zdrojový obrázek