Červené jalovice

Mezi křesťany se v těchto dnech hodně mluví o červených jalovicích, které převáží do Izraele. Udivuje mě, jak rychle by se křesťané chtěli vrátit k obětování zvířat a starozákonním rituálům. Celá kniha Židům byla napsána, jako varování prvním věřícím, aby se k těmto věcem nevraceli. Židům 6 a 10 obsahují […]