Učení o věčném posmrtném utrpení

Každý Izraelita, který vyšel z Egypta, musel být plně obeznámen s univerzálně uznávanou doktrínou včetně budoucích odměn a trestů. Mojžíš tyto odměny a tresty sepsal v pasáži, kterou známe pod názvem „Požehnání a prokletí“ (Deuteronomium 28). Pokud si tuto, v celém Zákoně velice zásadní, kapitolu pozorně přečtete, nenajdete ani slůvko […]