sozo.cz

Desátky

Malachiáš 3:8-10 Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. Desátky jsou Božím příkazem a proto, nechceš-li být prokletý a zloděj, dávej a uvidíš, jak Bůh otevře nebeské průduchy a zalije…

Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená

Častý argument, že o dni a hodině návratu Ježíše Krista nikdo neví, je používán k tomu, že se jím není potřeba zabývat nebo že může nastat každou chvíli. Není možné dále takto argumentovat, poněvadž tento výrok již neplatí. Nejen, že Otec Synovi zjevil den i hodinu, ale tento návrat se…

Účel světí prostředky a otázky nejsou žádoucí

Zostuzení, zahanbení a zastrašování je jednou z nejsilnějších zbraní k ovládání lidí, a to nejen v církvi. Každý, kdo má jakoukoliv moc, může toto použít, aby druhé přinutil přizpůsobit se jeho přáním, představám či názorům. Stojí za zamyšlenou, proč je v církvi zastrašování a zahanbení tak běžné a normalizované, a…

Ježíš není prodejním artiklem na církevní tržnici

Bůh nikdy nezamýšlel vytvářet pracovní místa či jiný zdroj zisku pro ty, kteří se drze chovají jako někdejší trhovci v chrámě. Nikdy nemluvil o tom, že církev bude vlastnit patent na Ježíše, kterého bude prodávat, jako jeden ze svých artiklů, kdesi na rohu tržnice. Nikdy nesliboval, že se stane jejím…

Dva svědci, dvě olivy (2)

Dva svědci, dvě olivy (2)

V únoru 68 n.l. Ananos začal naléhal na obyvatele Jeruzaléma, aby se postavili proti zákonickým židovským fanatikům, kteří převzali chrám jako „darebáci prolévající krev.” Jan Levi z Gischaly, který předstíral, že stojí na straně Ananose, byl poslán jako velvyslanec (Válka židovská 4.3.13.). Zélótům však nalhal, že Ananos pozval římského generála…

Dva svědci, dvě olivy (1)

Dva svědci byli dva kněží z prvního století, Ananos syn Ananův a Ješúa syn Gamalielův. Podle Flavia vedli tito muži mírové hnutí v Jeruzalémě. Bylo to v době, kdy byli Zéloti rozhodnuti povstat a podnítit válku proti Římanům, ve snaze získat pro Izrael úplnou nezávislost. Jak dále v textu uvidíme,…

Vše je vaše, nebojte se, vše prozkoumejte a proštrachejte, jste tu doma

Vše je vaše, nebojte se, vše prozkoumejte a proštrachejte, jste tu doma

Bůh dal svým dětem obrovský, nádherný palác a řekl “vše je vaše, nebojte se, vše prozkoumejte a proštrachejte, jste tu doma” a pak přišlo náboženství, nasadilo papuče, vytyčilo prohlídkové trasy, ohraničilo je ochrannými páskami učení, interpretací a teologie a z “bezpečnostních důvodů,” chránících nikoliv palác či samotné děti, ale svůj…