sozo.cz

Dekonstrukce z náboženství

Narazil jsem na článek, který je mi velice blízký tím, že popisuje proces, kterým jsme, jako rodina, v uplynulých 7mi letech, procházeli a dále procházíme. Doprovodný obrázek nejlépe vystihuje, samotný počátek ☺️. Kdysi jsme to nazvali znovu-znovuzrození, autor to nazývá dekonstrukcí (bouráním, odstraněním) a dekonvertování (odvrácením se). I když někteří…

Víra v budoucí ráj vytváří peklo v přítomnosti

Různé náboženské systémy a ideologie, vycházejí z předpokladu, že nejvyšší dobro je v budoucnosti a že cíl ospravedlňuje prostředky. Cílem je tedy určitý bod v budoucnosti, kdy bude dosaženo spásy, ať už v jakékoli podobě a prostředky k dosažení tohoto cíle jsou často zotročení, manipulace, týrání, zastrašování, vyčleňování až dokonce…

Je Bůh křesťan?

Myšlenka, že Bůh není křesťan, poměrně zneklidňuje ty z nás, kdo podvědomě až neskrývaně předpokládají, že naše víra, lidsky definovaná „křesťanská cesta”, je cesta nejlepší cesta, po níž se mají ostatní vydat. Vyslechněte mě prosím: Bůh není ani muslim, ani buddhista, ateista, animista, zkrátka nepatří do žádné kategorie, které jsme…

Věříš v sebe?

Vyrostl jsem v křesťanských kruzích, které uctívaly sebe-nenávist, i když tomu tak ne vždy říkaly. Nazývalo se to sebezapřením, ukřižováním sama sebe, denním umíráním sama sobě, sebeobětováním, sebe zasazováním dobře mířených ran, až do úplného podrobení se, srážením ega, pokořováním se, pokáním ze sebevědomí, a každodenním pokáním vůbec. Trvalo mi…