sozo.cz

Smíření

Tak po hodně dlouhé době nějaké video z procházky, jako reakce na některé z vašich dotazů. Nakonec jsem nahrál tři videa. Každé doplňuje to, co nebylo řečeno v tom  předchozím. Pokud vám bude vadit vítr a mé funění, omlouvám se. Pokud vám bude vadit mihotání obrazu, nedívejte se na mě.…

Smiř se s Bohem, nebo zemřeš! Vážně?!

Natolik jsme si zvykli celou Bibli vykládat z perspektivy spasení nebo zatracení, že kvůli tomu řadu užitečných míst zcela přehlížíme. Například, když Pavel mluví o tom, že se Bůh usmířil se světem… 2Kor 5:19 “Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a…

Zneužívání nikdy nekončícím pronásledováním Boha

Udržování představy, že jsme odděleni a odcizeni od Boha, je stálou formou zneužívání. Tato podpora strachu udržuje v pohybu nikdy nekončící závod, snažící se překonat toto odcizení buď skrze mystiku, vyznávání, pokání nebo jiné náboženské metody či nařízení. Co kdybychom si uvědomili, že separace a odcizení jsou již překonány, a…

Může nás od Otce něco oddělit?

Neustálý strach z oddělení přesně vystihuje tento výrok, který jsem onehdá četl. Dle mých zkušeností plně reprezentuje a modeluje dnešní vrchol “zbožnosti”. “Modlou je vše, čemu dáváme přednost před Bohem. Je to tedy všechno to, co nás od Boha odděluje.” Na místo Boží důvěry a spočinutí je zde představována víra…

Bože, prosím, neposílej mě do pekla!

“Bože, prosím, neposílej mě do pekla! Udělám cokoli, cokoli, ale prosím nepal mě věčným ohněm.” Učení pekla je to nejodpornější učení, jaké kdy bylo spácháno na lidstvu. Způsobilo lidem více škody, než jakýkoli jiný vynález. Peklo je nejlepším antikristovským výstřelem, který zcela překrucuje slavný obraz Ježíše Krista, Spasitele celého světa,…