sozo.cz

Milost a spravedlnost

Milost a spravedlnost nejsou opačné aspekty rozdvojeného Boha. Pokud si myslíte, že Ježíš na kříži splácel Otcovu „spravedlnost“ (jako by Bůh, trpící bipolární poruchou, byl ten, kdo zabil Ježíše); pokud si myslíte, že peklo je Boží mstou nebo trestající „spravedlností“ pro hříšníky; pokoud si myslíte, že „spravedlnost“ dává lidem to,…

Nemocné mocnosti

Srdcem jsi věřil upřímně, cele, netušíc vůbec, že sedíš v cele. Že páni v čele znají tvé starosti i malé radosti, zvlášť tvoje slabosti. Pro ty své moudrosti vidí a slyší i v dírách myši. Vidí ti do duše, oznamují suše, že mají pravdu a to opravdu. Nad moudrost jejich…

Možná se vám stalo také

Rozhodli jste se opustit nějakou náboženskou aktivitu, nebo dokonce církev, jejímž členem jste různě dlouhou dobu byli a najednou jste si začali všímat, že se začínáte chovat jako dřív, začali jste mluvit, jako lidé kolem vás, ba dokonce, začali jste mluvit sprostě, případně vás začaly lákat věci, o kterých jste…

Tehdejší a současný věk

Žijeme v jiném věku než původní příjemci epištol. Vidíme, že Pán Ježíš a jeho následovníci mluví o dvou rozdílných věcích: “Tento věk” a “nadcházející věk”. Spisovatelé Nové smlouvy žili ve věku „tento”. Budoucnost, tedy „nadcházející / budoucí věk” však byl, dle jejich slov,  velmi blízko. “Tento věk”, který byl pouhým…

Láska proměňuje

Věřil jsem, že každý člověk pod sluncem je cílem mé evangelizace. Měl jsem naplnit Velké poslání a z každého učinit učedníka. Nikoho nebylo možné minout, proto jsem ani na okamžik nebyl svobodný od tlaku vydat svědectví a přesvědčit je, aby uvěřili tomu, čemu jsem věřil já. Byl jsem přesvědčený, že…

Konec?

1.Petr 4,7 Konec všech věcí se přiblížil (je blízko, je po ruce) Jinými slovy Petr píše: Blíží se konec světa! Jestliže příjemci tohoto dopisu neměli být podvedeni a považovat Petra za ubohého šarlatána – musel mluvit pravdu. Ten samý Petr, který odhalil, že proroctví Joele pro poslední dny se naplňuje…